Mozilla.cz - Mozilla v češtině

Přeskočit na obsah

Přehled souborů v profilech aplikací Mozilla

Uživatelský profil u aplikací jako Firefox, Thunderbird či například SeaMonkey obsahuje celou řadu souborů a adresářů. Občas se hodí vědět, co který z nich znamená a jaké informace uchovává. Je to dobré vědět zejména tehdy, když řešíte nějaký problém či chcete provést přenos důležitých souborů do jiného profilu.

Ne všechny adresáře a soubory, které jsou v přehledu uvedeny, musí ve vašem profilu existovat. Nelekejte se tedy, pokud je u souboru uvedeno, že se nalézá v profilu konkrétní aplikace, ale vy jej tam nenalézáte. V profilu jaké aplikace se soubor nalézá signalizuje ikonka aplikace.

Přehled adresářů

Adresář Popis Aplikace
backupData Záloha kalendářů.
bookmarkbackups Pravidelné zálohy záložek.
calendar.data Data kalendářového rozšíření Lightning.
cert8.dir Databáze certifikátů.
chrome Uživatelské styly. U SeaMonkey 1.1 a starší obsahuje i nainstalovaná rozšíření a motivy vzhledu.
extensions Nainstalované rozšíření a motivy vzhledu.
ImapMail Pošta IMAP účtů.
Mail Pošta POP3 účtů.
microsummary-generators Minisouhrny (microsummaries). Více…
News Soubory diskusních skupin (NNTP).
OfflineCache ???
Photos Fotky kontaktů Thunderbirdu.
searchplugins Uživatelem nainstalované vyhledávací moduly.

Adresář s diskovou vyrovnávací pamětí je ve Windows 2000/XP umístěn vně uživatelského profilu v cestě C:\Documents and Settings\[uživatel]\Local Settings\Data Aplikací\ a dále již ve stejném podadresáři jako v klasickém adresáři Data Aplikací. Jedná se o podadresář cache. Ve složce je též umístěn soubor XUL.mfl (či xul.mfasl), které slouží k urychlení startu aplikace.

Přehled souborů

Soubor Popis Aplikace
.autoreg Soubor značí, že došlo ke změně v nainstalovaných rozšířeních (přidání, odebrání).
.parentlock Stejná funkce jako u souboru parent.lock. (pouze Mac OS X)
abook.mab Standardní složka kontaktů pojmenovaná Osobní kontakty.
ac-weights.txt Inteligentní doplňování adres v adresním řádku.
addons.sqlite Informace o nainstalovaných rozšíření. Od Firefoxu 4.0.
blocklist.xml Soubor s rozšířeními, která jsou blokována, protože jsou z nějakého důvodu nebezpečná.
bookmarks.bak Záloha souboru se záložkami.
bookmarks.html Záložky prohlížeče.
bookmarks.html.moztmp Dočasný soubor se záložkami.
bookmarks-(datum).html Záloha záložek. Soubory v tomto formátu jsou uloženy v podadresáři bookmarkbackups.
cert8.db Databáze certifikátů.
cert_override.txt Informace o permanentně akceptovaných nevalidních certifikátech.
compatibility.ini Informace o aplikaci s kterou byl uživatelský profil naposledy spuštěn. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
compreg.dat Seznam zaregistrovaných XPCOM komponent. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
content-prefs.sqlite Individuální nastavení pro jedntolivé webové stránky. Od Firefoxu 3.0.
cookies.sqlite Uložené cookies. Od Firefoxu 3.0.
cookies.txt Uložené cookies. U Firefoxu do verze 2.0.
downloads.rdf Historie stahovaných souborů. U Firefoxu do verze 2.0.
downloads.sqlite Historie stahovaných souborů u Firefoxu 3.0 a výše.
extensions.cache Seznam nainstalovaných rozšíření. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
extensions.ini Seznam adresářů s nainstalovanými rozšířeními. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
extensions.rdf Soubor s informacemi o nainstalovaných rozšířeních. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
extensions.sqlite Soubor s informacemi o nainstalovaných rozšířeních. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Dostupný od Firefoxu 4.0, Thunderbirdu 3.2 a SeaMonkey 2.1.
feeditems.rdf Položky (nadpisy) jednotlivých RSS zdrojů. Soubor je umístěn v každém adresáři s RSS účtem.
feeds.rdf Přehled přihlášených RSS zdrojů. Soubor je umístěn v každém adresáři s RSS účtem.
folderTree.json Informace o zobrazení struktury složek pošty.
formhistory.sqlite Uložená data formulářů (od Firefoxu 3.0).
global-messages-db.sqlite Globální indexový soubor pošty (od Thunderbirdu 3.0).
history.dat Historie navštívených stránek. Ve Firefoxu 3.0 bude nahrazen souborem places.sqlite.
history.mab Standardní složka kontaktů pojmenovaná Sebrané kontakty.
hostinfo.dat Seznam dostupných diskusních skupin na serveru. Soubor naleznete v podadresáři News.
hostperm.1 Obsahuje seznam webů z kterých je povolena instalace doplňků, nastavení důvěryhodných serverů pro obrázky, vyskakovací okna a nastavení výjimek pro cookies. Ve Firefoxu 3.0 je tento soubor nahrazen souborem permissions.sqlite.
junklog.html Log filtru nevyžádané pošty. Naleznete jej v podadresáři ImapMail či Mail.
key3.db Databáze klíčů.
kf.txt Soubor s klíči ochrany proti podvodným stránkám.
lightweighttheme-footer Uložený lehký motiv vzhledu Personas.
lightweighttheme-header Uložený lehký motiv vzhledu Personas.
listing-downloaded.xml Soubor synchronizace cestovních profilů.
listing-uploaded.xml Soubor synchronizace cestovních profilů.
localstore.rdf Soubor s nastavením velikost oken, lišt apod.
localstore-safe.rdf Speciální verze souboru localstore.rdf. Používá se v safe módu aplikace pro výchozí nastavení.
lock Stejná funkce jako soubor parent.lock. (pouze Linux)
mailviews.dat Pohledy na zprávy.
metrics.xml Data anonymního sbírání informací o provozu Firefoxu. Více…
metrics-config.xml Konfigurace anonymního sbírání informací o provozu Firefoxu.
mimeTypes.rdf Nastavení akcí při stahování pro jednotlivé typy souborů.
msgFilterRules.dat Nastavení filtrů zpráv. Tento soubor bývá umístěn v podadresářích ImapMail, Mail a News.
nsmail.eml, nsmail.tmp a nsmail.html Dočasné soubory vytvářené při odesílání poštovních zpráv.
panacea.dat Vyrovnávací paměť složek s poštou.
panels.rdf Nastavení postranních panelů.
parent.lock Soubor značící, že uživatelský profil je právě používán.
permissions.sqlite Obsahuje seznam webů z kterých je povolena instalace doplňků, nastavení důvěryhodných serverů pro obrázky, vyskakovací okna a nastavení výjimek pro cookies. Dostupný od Firefoxu 3.0.
persdict.dat Uživatelský slovník.
places.sqlite Záložky a historie prohlížeče. Od Firefoxu 3.0.
popstate.dat Informace o tom, které poštovní zprávy již byly staženy z POP3 serveru.
prefs.bak Záloha souboru prefs.js.
prefs.js Nastavení aplikace.
search.rdf Informace o vyhledávacích modulech. (Firefox 1.5.0.x)
search.sqlite Informace o vyhledávacích modulech. (Firefox 2.0 či vyšší)
search.json Informace o vyhledávacích modulech. (Firefox 3.1 či vyšší)
secmod.db Databáze bezpečnostních zařízení.
session.json Uložená relace Thunderbirdu.
sessionstore.js Informace o uložené relaci.
signons.txt, signons2.txt, signons3.txt a signons.sqlite Uložená hesla. Pro jejich korektní obnovení potřebujete ještě soubor key3.db. Soubor signons2.txt se vyskytuje od Firefoxu 1.5.0.10 a 2.0.0.2. Soubor signons3.txt pak od Firefoxu 3.0 a signons.sqlite od Firefoxu 3.1/Thunderbirdu 3.0/SeaMonkey 2.0.
storage.sdb Uložené kalendáře.
training.dat Data filtru nevyžádané pošty.
traits.dat Data filtru nevyžádané pošty.
tmprules.dat Dočasný soubor vytvářený při úpravě třídicích filtrů.
urlbarhistory.sqlite Historie zadaných adres do adresního řádku.
user.js Uživatelské nastavení aplikace. Více…
userChrome.css Vlastní nastavení grafického rozhraní aplikace Mozilla skrze CSS. Soubor je umístěn v podadresáři chrome. Více…
userChrome-example.css Ukázkový soubor vlastního nastavení grafického rozhraní aplikace Mozilla skrze CSS. Soubor je umístěn v podadresáři chrome.
userContent.css Vlastní nastavení obsahu webových stránek skrze CSS. Soubor je umístěn v podadresáři chrome. Více…
userContent-example.css Ukázkový soubor vlastního nastavení obsahu webových stránek skrze CSS. Soubor je umístěn v podadresáři chrome.
URL.tbl Informace o stránkách u kterých si nebude prohlížeč pamatovat zadaná formulářová data.
url-data.txt Inteligentní doplňování adres v adresním řádku.
urlclassifier.sqlite, urlclassifier2.sqlite, urlclassifier3.sqlite Data detekce podvodných stránek. Od Firefoxu 3.0 též data ochrany proti malware.
virtualfolders.dat Informace o složkách uloženého hledání.
webappsstore.sqlite Data klientských relací a perzistentního úložiště.
xpti.dat Seznam zaregistrovaných XPCOM rozhraní. Jedná se o automaticky generovaný soubor.

Přehled souborů bez specifikých jmen

Soubor Popis Aplikace
*. Složky s poštou. Soubory jsou umístěny v podadresářích ImapMail, Mail či News.
*.dat Obsahuje filtr informací o aktuální diskusní skupině. Soubory jsou umístěny v podadresáři News.
*.mab Soubory obsahují uživatelem vytvořené složky s kontakty.
*.msf Indexové soubory složek s poštou. Soubory jsou umístěny v podadresářích ImapMail, Mail či News.
*.rc Seznam přihlášených diskusních skupin. Soubory jsou umístěny v podadresáři News.
*.s Uložená hesla.
*.src Vyhledávací moduly. Soubory jsou umístěny v podadresáři searchplugins.
*.w Uložené obsahy formulářů.
*.xml Pokud je soubor umístěn v podadresáři searchplugins, jedná se o vyhledávací modul ve formátu MozSearch.

Soubory vně konkrétního profilu

Soubor Popis Aplikace
pluginreg.dat Registrace zásuvných modulů jednotlivých MIME typů. Soubor je umístěn v hlavním adresáři s profily.
profiles.ini Umístění jednotlivých uživatelských profilů. Soubor je umístěn v hlavním adresáři s profily.
registry.dat Umístění jednotlivých uživatelských profilů. Soubor je umístěn v hlavním adresáři s profily.