Rubriky:

Přehled souborů v profilech aplikací Mozilla

Uživatelský profil u aplikací jako Firefox, Thunderbird či například SeaMonkey obsahuje celou řadu souborů a adresářů. Občas se hodí vědět, co který z nich znamená a jaké informace uchovává. Je to dobré vědět zejména tehdy, když řešíte nějaký problém či chcete provést přenos důležitých souborů do jiného profilu.

Ne všechny adresáře a soubory, které jsou v přehledu uvedeny, musí ve vašem profilu existovat. Nelekejte se tedy, pokud je u souboru uvedeno, že se nalézá v profilu konkrétní aplikace, ale vy jej tam nenalézáte. V profilu jaké aplikace se soubor nalézá signalizuje ikonka aplikace.

Přehled adresářů

Adresář Popis Aplikace
bookmarkbackups Pravidelné zálohy záložek. Firefox
Cache Obsahuje soubory mezipaměti pro offline použití (nemusí být přítomen vždy) – umístění lze zjistit ve Firefoxu a SeaMonkey na stránce about:cache. Firefox
calendar-data Data kalendářového rozšíření Lightning. Thunderbird SeaMonkey
extensions Nainstalované rozšíření a motivy vzhledu. Firefox Thunderbird SeaMonkey
chrome Složka pro uživatelské soubory userChrome.css a userContent.css. Firefox Thunderbird SeaMonkey
ImapMail Pošta IMAP účtů. Thunderbird SeaMonkey
Mail Pošta POP3 účtů. Místní složky a RSS kanály. Thunderbird SeaMonkey
minidumps Slouží pro ukládání dat pro hlášení pádů aplikací Mozilla. Firefox Thunderbird
News Soubory diskusních skupin (NNTP). Thunderbird SeaMonkey
OfflineCache Obsahuje soubory mezipaměti pro offline použití (nemusí být přítomen vždy) – umístění lze zjistit ve Firefoxu a SeaMonkey na stránce about:cache. Firefox Thunderbird SeaMonkey
Photos Fotky kontaktů Thunderbirdu. Thunderbird
searchplugins Uživatelem nainstalované vyhledávací moduly. Firefox Thunderbird SeaMonkey

Přehled souborů

Soubor Popis Aplikace
.autoreg Soubor značí, že došlo ke změně v nainstalovaných rozšířeních (přidání, odebrání). Firefox Thunderbird SeaMonkey
.parentlock Stejná funkce jako u souboru parent.lock. (pouze Mac OS X) Firefox Thunderbird SeaMonkey
abook.mab Standardní složka kontaktů pojmenovaná Osobní kontakty. Thunderbird SeaMonkey
abook-(číslo).mab Další složky kontaktů vytvořené uživatelem – při přenosu je třeba dodržet tento postup. Thunderbird SeaMonkey
addons.json Informace o nainstalovaných rozšíření. Od Firefoxu 25. Firefox
addons.sqlite Informace o nainstalovaných rozšíření. Od Firefoxu 4. Firefox Thunderbird
blocklist.xml Soubor s rozšířeními, která jsou blokována, protože jsou z nějakého důvodu nebezpečná. Firefox Thunderbird
bookmarks-(datum).json Záloha záložek. Soubory v tomto formátu jsou uloženy v podadresáři bookmarkbackups. Firefox
cache.sqlite Soubor doplňku Lightning pro ukládání offline dat kalendářů. Thunderbird SeaMonkey
cert8.db Databáze certifikátů. Firefox Thunderbird SeaMonkey
cert_override.txt Informace o uživatelem přidaných výjimkách pro certifikáty. Firefox Thunderbird SeaMonkey
compatibility.ini Informace o aplikaci s kterou byl uživatelský profil naposledy spuštěn. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Firefox Thunderbird
compreg.dat Seznam zaregistrovaných XPCOM komponent. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Firefox Thunderbird SeaMonkey
content-prefs.sqlite Individuální nastavení pro jedntolivé webové stránky. Firefox Thunderbird
cookies.sqlite Uložené cookies. Firefox Thunderbird SeaMonkey
downloads.json Aktuálně stahované soubory (či pozastavená stahování). Od Firefoxu 26. Firefox
downloads.rdf Historie stahovaných souborů. Thunderbird SeaMonkey
downloads.sqlite Historie stahovaných souborů. Do Firefoxu 26. (nyní places.sqlite) Firefox Thunderbird
extensions.cache Seznam nainstalovaných rozšíření. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Firefox Thunderbird SeaMonkey
extensions.ini Seznam adresářů s nainstalovanými rozšířeními. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Firefox Thunderbird SeaMonkey
extensions.json Soubor s informacemi o nainstalovaných rozšířeních. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Od Firefoxu 26. Firefox
extensions.rdf Soubor s informacemi o nainstalovaných rozšířeních. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Thunderbird SeaMonkey
extensions.sqlite Soubor s informacemi o nainstalovaných rozšířeních. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Od Firefoxu 4. Firefox Thunderbird SeaMonkey
feeditems.rdf Položky (nadpisy) jednotlivých RSS zdrojů. Soubor je umístěn v každém adresáři s RSS účtem. Thunderbird SeaMonkey
feeds.rdf Přehled přihlášených RSS zdrojů. Soubor je umístěn v každém adresáři s RSS účtem. Thunderbird SeaMonkey
folderTree.json Informace o zobrazení struktury složek pošty. Thunderbird SeaMonkey
formhistory.sqlite Uložená data formulářů. Firefox SeaMonkey
global-messages-db.sqlite Globální indexový soubor pošty. Thunderbird
history.mab Standardní složka kontaktů pojmenovaná Sebrané kontakty. Thunderbird SeaMonkey
hostinfo.dat Seznam dostupných diskusních skupin na serveru. Soubor naleznete v podadresáři News. Thunderbird SeaMonkey
chromeappsstore.sqlite Data stránek about:*. Firefox
junklog.html Log filtru nevyžádané pošty. Naleznete jej v podadresáři ImapMail či Mail. Thunderbird SeaMonkey
key3.db Databáze klíčů a hesel. Firefox Thunderbird SeaMonkey
local.sqlite Uložená data kalendářů Lightning. (dříve storage.sdb) Thunderbird SeaMonkey
localstore.rdf Soubor s nastavením velikost oken, lišt apod. Do Firefoxu 34 (nyní xulstore.json). Firefox Thunderbird SeaMonkey
lock Stejná funkce jako soubor parent.lock. (pouze Linux) Firefox Thunderbird SeaMonkey
logins.json Šifrovaná uložená hesla. Firefox
mailviews.dat Pohledy na zprávy. Thunderbird SeaMonkey
mimeTypes.rdf Nastavení akcí při stahování pro jednotlivé typy souborů. Firefox Thunderbird SeaMonkey
msgFilterRules.dat Nastavení filtrů zpráv. Tento soubor bývá umístěn v podadresářích ImapMail, Mail a News. Thunderbird SeaMonkey
nsmail.eml, nsmail.tmp a nsmail.html Dočasné soubory vytvářené při odesílání poštovních zpráv. Thunderbird SeaMonkey
panacea.dat Vyrovnávací paměť složek s poštou. Thunderbird SeaMonkey
panels.rdf Nastavení postranních panelů. Thunderbird SeaMonkey
parent.lock Soubor značící, že uživatelský profil je právě používán. Firefox Thunderbird SeaMonkey
permissions.sqlite Obsahuje seznam webů z kterých je povolena instalace doplňků, nastavení důvěryhodných serverů pro obrázky, vyskakovací okna a nastavení výjimek pro cookies. Firefox Thunderbird SeaMonkey
persdict.dat Uživatelský slovník. Firefox Thunderbird SeaMonkey
places.sqlite Záložky a historie prohlížení a stahování. Firefox Thunderbird SeaMonkey
pluginreg.dat Registrace zásuvných modulů jednotlivých MIME typů. Firefox SeaMonkey
popstate.dat Informace o tom, které poštovní zprávy již byly staženy z POP3 serveru. Tento soubor bývá umístěn v podadresáři Mail. Thunderbird SeaMonkey
prefs.js Nastavení aplikace. Firefox Thunderbird SeaMonkey
search.json Mezipaměť a informace o vyhledávacích modulech. Firefox
search.rdf Mezipaměť a informace o vyhledávacích modulech. SeaMonkey
secmod.db Databáze bezpečnostních zařízení. Firefox Thunderbird SeaMonkey
session.json Uložená relace Thunderbirdu. Thunderbird
sessionstore.js Informace o uložené relaci. Firefox
signons.sqlite Uložená hesla. Pro jejich korektní obnovení potřebujete ještě soubor key3.db. Do Firefoxu 32. Firefox Thunderbird SeaMonkey
storage.sdb Uložená data kalendářů Lightning (nyní local.sqlite). Thunderbird SeaMonkey
tmprules.dat Dočasný soubor vytvářený při úpravě třídicích filtrů. Thunderbird SeaMonkey
training.dat Data filtru nevyžádané pošty. Thunderbird SeaMonkey
traits.dat Data filtru nevyžádané pošty. Thunderbird SeaMonkey
user.js Uživatelské nastavení aplikace. Více… Firefox Thunderbird
userContent.css Vlastní nastavení obsahu webových stránek skrze CSS. Soubor je umístěn v podadresáři chrome. Více… Firefox Thunderbird SeaMonkey
userChrome.css Vlastní nastavení grafického rozhraní aplikace Mozilla skrze CSS. Soubor je umístěn v podadresáři chrome. Více… Firefox Thunderbird SeaMonkey
userChrome.js Vlastní JavaScript, který upravuje fungování aplikace Mozilla. Soubor je umístěn v podadresáři chrome. Firefox Thunderbird SeaMonkey
URL.tbl Informace o stránkách u kterých si nebude prohlížeč pamatovat zadaná formulářová data. SeaMonkey
urlbarhistory.sqlite Historie adresního řádku. SeaMonkey
urlclassifier.sqlite, urlclassifier2.sqlite, urlclassifier3.sqlite Data detekce podvodných stránek. Firefox
virtualfolders.dat Informace o složkách uloženého hledání. Thunderbird SeaMonkey
webappsstore.sqlite Data klientských relací a perzistentního úložiště. Firefox Thunderbird
xulstore.json Soubor s nastavením velikost oken, lišt apod. Od Firefoxu 34 (dříve localstore.rdf). Firefox SeaMonkey

Přehled souborů bez specifických jmen

Soubor Popis Aplikace
*. Složky s poštou (soubory mbox). Soubory jsou umístěny v podadresářích ImapMail, Mail či News. Thunderbird SeaMonkey
*.dat Obsahuje filtr informací o aktuální diskusní skupině. Soubory jsou umístěny v podadresáři News. Thunderbird SeaMonkey
*.mab Soubory obsahují uživatelem vytvořené složky s kontakty. Thunderbird SeaMonkey
*.msf Indexové soubory složek s poštou. Soubory jsou umístěny v podadresářích ImapMail, Mail či News. Thunderbird SeaMonkey
*.rc Seznam přihlášených diskusních skupin. Soubory jsou umístěny v podadresáři News. Thunderbird SeaMonkey
*.w Uložené obsahy formulářů. SeaMonkey
*.wdseml Částečné kopie zpráv používané pro vyhledávání ve Windows Search. Thunderbird
*.xml Pokud je soubor umístěn v podadresáři searchplugins, jedná se o vyhledávací modul ve formátu MozSearch. Firefox
*.xpi Soubory s rozšířeními v podadresáři extensions. Firefox Thunderbird

Soubory vně konkrétního profilu

Soubor Popis Aplikace
Crash Reports Adresáře obsahující hlášení o pádech aplikace Mozilla. Firefox Thunderbird SeaMonkey
omni.ja Obsahuje většinu výchozích nastavení. Firefox Thunderbird
profiles.ini Umístění jednotlivých uživatelských profilů. Soubor je umístěn v hlavním adresáři s profily. Firefox Thunderbird SeaMonkey
registry.dat Umístění jednotlivých uživatelských profilů. Soubor je umístěn v hlavním adresáři s profily. SeaMonkey

Další informace o souborech