Přehled souborů v profilech aplikací Mozilla

Uživatelský profil u aplikací jako Firefox, Thunderbird či například SeaMonkey obsahuje celou řadu souborů a adresářů. Občas se hodí vědět, co který z nich znamená a jaké informace uchovává. Je to dobré vědět zejména tehdy, když řešíte nějaký problém či chcete provést přenos důležitých souborů do jiného profilu.

Ne všechny adresáře a soubory, které jsou v přehledu uvedeny, musí ve vašem profilu existovat. Nelekejte se tedy, pokud je u souboru uvedeno, že se nalézá v profilu konkrétní aplikace, ale vy jej tam nenalézáte. V profilu jaké aplikace se soubor nalézá signalizuje ikonka aplikace.

Přehled adresářů

Adresář Popis Aplikace
bookmarkbackups Pravidelné zálohy záložek.
Cache Obsahuje soubory mezipaměti pro offline použití (nemusí být přítomen vždy) – umístění lze zjistit ve Firefoxu a SeaMonkey na stránce about:cache.
calendar-data Data kalendářového rozšíření Lightning.
extensions Nainstalované rozšíření a motivy vzhledu.
chrome Složka pro uživatelské soubory userChrome.css a userContent.css.
ImapMail Pošta IMAP účtů.
Mail Pošta POP3 účtů. Místní složky a RSS kanály.
minidumps Slouží pro ukládání dat pro hlášení pádů aplikací Mozilla.
News Soubory diskusních skupin (NNTP).
OfflineCache Obsahuje soubory mezipaměti pro offline použití (nemusí být přítomen vždy) – umístění lze zjistit ve Firefoxu a SeaMonkey na stránce about:cache.
Photos Fotky kontaktů Thunderbirdu.
searchplugins Uživatelem nainstalované vyhledávací moduly.

Přehled souborů

Soubor Popis Aplikace
.autoreg Soubor značí, že došlo ke změně v nainstalovaných rozšířeních (přidání, odebrání).
.parentlock Stejná funkce jako u souboru parent.lock. (pouze Mac OS X)
abook.mab Standardní složka kontaktů pojmenovaná Osobní kontakty.
abook-(číslo).mab Další složky kontaktů vytvořené uživatelem – při přenosu je třeba dodržet tento postup.
addons.json Informace o nainstalovaných rozšíření. Od Firefoxu 25.
addons.sqlite Informace o nainstalovaných rozšíření. Od Firefoxu 4.
blocklist.xml Soubor s rozšířeními, která jsou blokována, protože jsou z nějakého důvodu nebezpečná.
bookmarks-(datum).json Záloha záložek. Soubory v tomto formátu jsou uloženy v podadresáři bookmarkbackups.
cache.sqlite Soubor doplňku Lightning pro ukládání offline dat kalendářů.
cert8.db Databáze certifikátů.
cert_override.txt Informace o uživatelem přidaných výjimkách pro certifikáty.
compatibility.ini Informace o aplikaci s kterou byl uživatelský profil naposledy spuštěn. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
compreg.dat Seznam zaregistrovaných XPCOM komponent. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
content-prefs.sqlite Individuální nastavení pro jedntolivé webové stránky.
cookies.sqlite Uložené cookies.
downloads.json Aktuálně stahované soubory (či pozastavená stahování). Od Firefoxu 26.
downloads.rdf Historie stahovaných souborů.
downloads.sqlite Historie stahovaných souborů. Do Firefoxu 26. (nyní places.sqlite)
extensions.cache Seznam nainstalovaných rozšíření. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
extensions.ini Seznam adresářů s nainstalovanými rozšířeními. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
extensions.json Soubor s informacemi o nainstalovaných rozšířeních. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Od Firefoxu 26.
extensions.rdf Soubor s informacemi o nainstalovaných rozšířeních. Jedná se o automaticky generovaný soubor.
extensions.sqlite Soubor s informacemi o nainstalovaných rozšířeních. Jedná se o automaticky generovaný soubor. Od Firefoxu 4.
feeditems.rdf Položky (nadpisy) jednotlivých RSS zdrojů. Soubor je umístěn v každém adresáři s RSS účtem.
feeds.rdf Přehled přihlášených RSS zdrojů. Soubor je umístěn v každém adresáři s RSS účtem.
folderTree.json Informace o zobrazení struktury složek pošty.
formhistory.sqlite Uložená data formulářů.
global-messages-db.sqlite Globální indexový soubor pošty.
history.mab Standardní složka kontaktů pojmenovaná Sebrané kontakty.
hostinfo.dat Seznam dostupných diskusních skupin na serveru. Soubor naleznete v podadresáři News.
chromeappsstore.sqlite Data stránek about:*.
junklog.html Log filtru nevyžádané pošty. Naleznete jej v podadresáři ImapMail či Mail.
key3.db Databáze klíčů a hesel.
local.sqlite Uložená data kalendářů Lightning. (dříve storage.sdb)
localstore.rdf Soubor s nastavením velikost oken, lišt apod. Do Firefoxu 34 (nyní xulstore.json).
lock Stejná funkce jako soubor parent.lock. (pouze Linux)
logins.json Šifrovaná uložená hesla.
mailviews.dat Pohledy na zprávy.
mimeTypes.rdf Nastavení akcí při stahování pro jednotlivé typy souborů.
msgFilterRules.dat Nastavení filtrů zpráv. Tento soubor bývá umístěn v podadresářích ImapMail, Mail a News.
nsmail.eml, nsmail.tmp a nsmail.html Dočasné soubory vytvářené při odesílání poštovních zpráv.
panacea.dat Vyrovnávací paměť složek s poštou.
panels.rdf Nastavení postranních panelů.
parent.lock Soubor značící, že uživatelský profil je právě používán.
permissions.sqlite Obsahuje seznam webů z kterých je povolena instalace doplňků, nastavení důvěryhodných serverů pro obrázky, vyskakovací okna a nastavení výjimek pro cookies.
persdict.dat Uživatelský slovník.
places.sqlite Záložky a historie prohlížení a stahování.
pluginreg.dat Registrace zásuvných modulů jednotlivých MIME typů.
popstate.dat Informace o tom, které poštovní zprávy již byly staženy z POP3 serveru. Tento soubor bývá umístěn v podadresáři Mail.
prefs.js Nastavení aplikace.
search.json Mezipaměť a informace o vyhledávacích modulech.
search.rdf Mezipaměť a informace o vyhledávacích modulech.
secmod.db Databáze bezpečnostních zařízení.
session.json Uložená relace Thunderbirdu.
sessionstore.js Informace o uložené relaci.
signons.sqlite Uložená hesla. Pro jejich korektní obnovení potřebujete ještě soubor key3.db. Do Firefoxu 32.
storage.sdb Uložená data kalendářů Lightning (nyní local.sqlite).
tmprules.dat Dočasný soubor vytvářený při úpravě třídicích filtrů.
training.dat Data filtru nevyžádané pošty.
traits.dat Data filtru nevyžádané pošty.
user.js Uživatelské nastavení aplikace. Více…
userContent.css Vlastní nastavení obsahu webových stránek skrze CSS. Soubor je umístěn v podadresáři chrome. Více…
userChrome.css Vlastní nastavení grafického rozhraní aplikace Mozilla skrze CSS. Soubor je umístěn v podadresáři chrome. Více…
userChrome.js Vlastní JavaScript, který upravuje fungování aplikace Mozilla. Soubor je umístěn v podadresáři chrome.
URL.tbl Informace o stránkách u kterých si nebude prohlížeč pamatovat zadaná formulářová data.
urlbarhistory.sqlite Historie adresního řádku.
urlclassifier.sqlite, urlclassifier2.sqlite, urlclassifier3.sqlite Data detekce podvodných stránek.
virtualfolders.dat Informace o složkách uloženého hledání.
webappsstore.sqlite Data klientských relací a perzistentního úložiště.
xulstore.json Soubor s nastavením velikost oken, lišt apod. Od Firefoxu 34 (dříve localstore.rdf).

Přehled souborů bez specifikých jmen

Soubor Popis Aplikace
*. Složky s poštou (soubory mbox). Soubory jsou umístěny v podadresářích ImapMail, Mail či News.
*.dat Obsahuje filtr informací o aktuální diskusní skupině. Soubory jsou umístěny v podadresáři News.
*.mab Soubory obsahují uživatelem vytvořené složky s kontakty.
*.msf Indexové soubory složek s poštou. Soubory jsou umístěny v podadresářích ImapMail, Mail či News.
*.rc Seznam přihlášených diskusních skupin. Soubory jsou umístěny v podadresáři News.
*.w Uložené obsahy formulářů.
*.wdseml Částečné kopie zpráv používané pro vyhledávání ve Windows Search.
*.xml Pokud je soubor umístěn v podadresáři searchplugins, jedná se o vyhledávací modul ve formátu MozSearch.
*.xpi Soubory s rozšířeními v podadresáři extensions.

Soubory vně konkrétního profilu

Soubor Popis Aplikace
Crash Reports Adresáře obsahující hlášení o pádech aplikace Mozilla.
omni.ja Obsahuje většinu výchozích nastavení.
profiles.ini Umístění jednotlivých uživatelských profilů. Soubor je umístěn v hlavním adresáři s profily.
registry.dat Umístění jednotlivých uživatelských profilů. Soubor je umístěn v hlavním adresáři s profily.

Další informace o souborech