Rubriky: Firefox

Firefox 3.6 a potlačení kompatibility doplňků

S přechodem na novější verze Firefoxu bývají často problémy spojeny s aktuálnosti doplňků. Každý doplněk si totiž s sebou nese informaci, pro jaké verze aplikace je určen a pro jiné než určené verze nejde standardně nainstalovat. Existoval však způsob, jak test kompatibility doplňků vypnout a na vlastní riziko nainstalovat i ty doplňky, které nejsou pro danou verzi určeny. To s sebou samozřejmě nese riziko, že doplněk nebude fungovat korektně, což může ovlivnit chod celé aplikace, ale v řadě případů lze takto doplňky provozovat i v novější verzi aplikace naprosto bez problémů.

Výše odkazovaný postup, jak potlačit kontrolu kompatibility doplňků, donedávna fungoval, ale kromě zmíněné nevýhody měl ještě jeden problém. Řada uživatelů jednoduše zapomněla, že kdysi kontrolu kompatibility vypnula a v novější verzi Firefoxu jim rázem nainstalovaný doplněk způsobuje problémy, ač šel bez problémů nainstalovat. Na základě těchto zkušeností došlo v aktuální vývojové verzi Firefoxu 3.6 k úpravě. Nově lze vypnout kontrolu kompatibility pouze pro konkrétní verzi Firefoxu.

V praxi to vypadá tak, že si na konfigurační stránce about:config vytvoříte logickou hodnotu, kterou pojmenujete extensions.checkCompatibility.[verze] s tím, že namísto [verze] dosadíte aktuální major verzi aplikace. Pro betaverzi Firefoxu 3.6 se tak předvolba jmenuje extensions.checkCompatibility.3.6b, pro finální verzi to bude extensions.checkCompatibility.3.6. Tím vypnete kontrolu kompatibility pro danou verzi, ale až přijde nová verze, budete tak muset učinit znovu odpovídající předvolbou.