Rubriky: Firefox

Firefox 3.7 integroval lehké motivy vzhledů Personas

Aktuální vývojová verze Firefoxu 3.7 se dočkala plnohodnotné podpory lehkých motivů vzhledu, které byly dosud dostupné pouze jako experimentální rozšíření Personas z dílny Mozilla Labs. Jak je z následujícího obrázku patrné, lehké motivy vzhledu najdete ve Správci doplňků v seznamu motivů vzhledu. Připomínám, že na rozdíl od klasických motivů vzhledu mění lehké motivy vzhledu pouze pozadí lišt a k jejich aplikování není potřeba restart Firefoxu.

Ač je podpora pro lehké motivy vzhledu součástí Firefoxu 3.7, objeví se s největší pravděpodobností již ve Firefoxu 3.6. Prozatím zamrzí, že web rozšíření Personas, resp. tamní rozsáhlá galerie vzhledů, prozatím Firefox 3.7 ignoruje, takže nelze žádný vzhled nainstalovat. Instalace vzhledů bude probíhat stejným způsobem jako u klasických motivů a nebude možné kombinovat klasické motivy vzhledu s těmi odlehčenými.

Lehké motivy vzhledu ve Správci doplňků