Rubriky: Firefox

Firefox 4.0 a podpora standardů SVG a SMIL

Zatímco současná verze Firefox 3.6 podporuje z velké části standard pro statickou vektorovou grafiku SVG, jde připravovaná verze 4.0 mnohem dále. Implementuje rovněž standard SMIL, což je technologie přinášející vektorové grafice animační a interaktivní možnosti. A to i bez použití scriptování, deklarativním způsobem, který je svou syntaxí velmi intuitivní, jednoduchý a umožňuje tvorbu interaktivních animovaných prezentací i lidem, kteří preferují pouze HTML a CSS před „složitým“ scriptováním.

Současná implementace je již takřka kompletní a na dokončení implementace celého standardu i opravě známých chyb se pilně pracuje. Srovnávacích přehledů implementace SVG+SMIL standardu existuje celá řada, ale tyto spoléhající na oficiální referenční testovací sadu a nezohledňují skutečnou kvalitu implementace, pouze splnění daných testů, což může být při vlastní implementaci zdrojem mírné frustrace (zejména u prohlížečů používajících jádro Webkit).

Z vlastních zkušeností považuji za nejkvalitnější implementaci v prohlížeči Opera 10.x, následovanou (stále se zlepšujícím!) Firefoxem 4.0, a poté prohlížeči Chrome, Safari a MSIE9. Tento žebříček není pouze nepodloženým dojmem, ale odpovídá testovací srovnávací sadě na řadě SVG příkladů společnosti Adobe, průkopníka této technologie.

Vylepšení vlastností Firefoxu 4.0 od verze 3.6 by se dalo ve zkratce shrnout do následujících bodů:

  • implementace multimediálního standardu SMIL
  • možnost použít SVG všude tam, kde lze použít rastrovou grafiku i obrázky (HTML tag IMG, použití v CSS jako image-background, XUL, favicon apod.)
  • implementace javascriptového rozhraní pro interakci SVG/SMIL -> JavaScript, JavaScript -> SVG/SMIL
  • možnost přímého použití značek SVG jako součásti HTML stránky (HTML5 parser)
  • opravy mnoha různých chyb

Pokud Vás SVG a SMIL a jejich podpora ve Firefoxu 4.0 zaujaly, na webu je dnes k dispozici dostatek ukázek a příkladů. Pokud používáte Firefox 4.0, můžete například podívat na animované logo Firefoxu v SVG.

Zprávičku sepsal: Marek Raida