Rubriky: Mozilla

Finanční výsledky Mozilly za rok 2008

Mitchell Bakerová prezentovala finanční výsledky Mozilly za rok 2008. Tento rok byl z pohledu Mozilly úspěšný a příjmy dosáhly 78,6 miliónů dolarů (oproti 75,1 miliónů v roce 2007) . Převážná část finančních příjmů je z integrovaného vyhledávání a pochází od společností jako jsou Google, Yahoo, Amazon, eBay a další. Výdaje pak narostly na 49,4 miliónů dolarů (oproti 33,3 miliónů v roce 2007) a tvoří je náklady na mzdy zaměstnanců a infrastrukturu.

Mozilla aktuálně na plný či částečný úvazek zaměstnává přes 200 lidí po celém světě. Mozilla též za rok 2008 darovala na grantech a dotacích přibližně 1 milión dolarů. V rámci nich podpořila projekty jako je MozDev, podporu přístupnosti v knihovně jQuery, HTML 5 video či rozšíření Firebug. Odpovědi na některé otázky týkající se finančních výsledků lze nalézt v uveřejněném FAQ.