Rubriky: Mozilla

Mozilla Public License bude aktualizována

Mozilla nedala světu pouze populární aplikace jako jsou Firefox, Thunderbird či SeaMonkey, ale mimo jiné i Mozilla Public License (MPL). Jedná se o softwarovou licenci, která je hojně používána i mimo projekt Mozilla. Jak v týdnu zmínila Mitchell Bakerová, autorka licence, aktuální verze (1.1) vznikla již před více než 10 lety a je proto potřeba provést její aktualizaci. Řadu poznámek k licenci nashromáždila v průběhu posledních let a s dalšími můžete přijít sami. Na základě ohlasů bude licence aktualizována a jak autorka doufá, bude nová verze licence dostupná do konce roku.