Rubriky: Firefox

Nejčastější problém s Firefoxem? Změněné vyhledávání v adresním řádku.

Pokud by se dal pojmenovat nejčastější problém, s kterým se uživatelé Firefoxu potýkají, pak to pravděpodobně bude změněné výchozí vyhledávání v adresním řádku prohlížeče. Jak je patrné ze zasílaných informací o výkonu prohlížeče, které si řada uživatelů zapnula, aby Mozille pomohla, celých 50 % instalací Firefoxu má změněný vyhledávač v adresním řádku. To jde udělat dvěma způsoby. Buď si ho uživatelé ručně změní v rámci konfigurační stránky about:config nebo je tato změna výsledkem instalace externího software, který provede změnu na jiný (svůj) vyhledávač.

Jaký vyhledávač se použije v adresním řádku, určuje na konfigurační stránce about:config předvolba keyword.URL. Ve výchozím nastavení je vyhledávání pomocí Google. Pokud externí software uvedenou předvolbu změní bez přání uživatele, má bohužel malou šanci vědět, jak provést navrácení výchozí hodnoty. Snad jedině provést obnovu instalace Firefoxu.

Zkraje letošního roku došlo k úpravě, která zajišťovala, že pokud dojde ke změně vyhledávání v adresním řádku třetí stranou, bude na to uživatel upozorněn a bude mu nabídnuta možnost vrátit vše zpět. Nakonec ale byla tato úprava stažena s tím, že se spíše systémově vyřeší jednotlivé „skryté“ předvolby. Po mnoho měsíců se nic nedělo a nyní bylo rozhodnuto, že se tato úprava nakonec ve Firefoxu objeví a bude tam do té doby, než se najde jiné, lepší řešení. Objevit by se měla ve Firefoxu 19.

Upozornění na změnu předvolby