Rubriky:

Jak na konfigurační soubor user.js

Aplikace Mozilly jsou velmi dobře nastavitelné a přes konfigurační soubory jdou dělat slušné věci. Pokud se řadíte mezi začátečníky, je právě pro vás určen tento krátký úvod.

Uživatelský profil, tj. místo, kam si aplikace Mozilly ukládají svá data, standardně obsahuje hlavní konfigurační soubor prefs.js. Když si ho otevřete, uvidíte mnoho řádků podobných následujícímu:

user_pref("browser.startup.homepage", "about:blank");

V prvních uvozovkách je název předvolby a v druhých je její hodnota. Pokud ve Firefoxu provedete nějakou změnu nastavení nebo v editoru předvoleb, uloží se odpovídající předvolba právě do souboru prefs.js.

User.js

Jak postupně provádíte změny nastavení, velikost konfiguračního souboru roste. Ten pak obsahuje celou řadu zbytečně nastavených předvoleb a díky některým nastavením nemusí být přenositelný na jiný počítač. V horším případě se může Firefox začít chovat nestandardně. Následně nezbývá nic jiného, než provést obnovu Firefoxu nebo vytvořit nový uživatelský profil, zkopírovat do něj základní data a vše nastavit znovu. To je poměrně nepraktické a řešením může být konfigurační soubor user.js.

Jedná se o soubor se stejnou syntaxí jako výše uvedený prefs.js, nicméně nastavení předvoleb v user.js má vyšší prioritu. Pokud tedy máte nastavenou nějakou předvolbu (např. domovskou stránku) v user.js a provedete její přenastavení ve Firefoxu, změna se sice do souboru prefs.js uloží, nicméně při dalším spuštění se přepíše nastavením z user.js.

Toho se dá využít, když si chcete vytvořit soubor se zálohou nastavení. Jednoduchou obnovou tohoto souboru do nového uživatelského profilu získáte původní nastavení bez nutnosti znovu vše nastavovat ručně. V konfiguračních souborech prefs.js ani user.js se neuchovávají nastavení uživatelského rozhraní a lišt. Ty jsou jinde.

Konfigurační soubor user.js v uživatelském profilu standardně není a je potřeba ho případně vytvořit. Musí být umístěn přímo v kořenovém adresáři s profilem, kde je umístěn i soubor prefs.js. Jeho editaci provádějte v editoru, který zvládá kódování UTF-8, např. Notepad++ nebo PSPad.

Syntaxe jednotlivých řádků je stejná jako v případě souboru prefs.js. Blokové komentáře můžete psát mezi /* */, pokud potřebujete pouze jednořádkový komentář, zahajte řádek znakem křížek/sharp/hashtag (#).

# toto je jednořádkový komentář
/* toto je
    víceřádkový komentář */
user_pref("předvolba", "nastavená hodnota");

Seznam jednotlivých předvoleb naleznete v článku v Knowledge Base MozillaZine.

Tip: Prolézat rozsáhlý přehled předvoleb je nepraktické, zvlášť když potřebujete jen „to své nastavení“. Dobré je vytvořit nový uživatelský profil, z něj si někam zkopírovat soubor prefs.js, následně aplikaci nastavit a pak už jenom porovnat řádky v obou souborech. Nově přidané předvolby můžete dohledat v přehledu a s vysvětlujícím komentářem přidat do user.js.

Uvedená konfigurace má význam hlavně u nastavování webového prohlížeče (Firefox či SeaMonkey). Ukládat tímto způsobem nastavení poštovních účtů z Thunderbirdu nebo SeaMonkey rozhodně nedoporučujeme.

Další informace

Pokud potřebujete nastavení aplikovat hromadně na více počítačů nebo spravovat nastavení více uživatelů, například ve firmě, doporučujeme použít Firefox Enterprise Policies a Firefox s rozšířenou podporou pro firmy.