Rubriky: Mozilla

Firefox 8 přinese podporu místní nabídky z HTML5

Specifikace HTML přišla s možností dalšího využití dnes málo používaná značky <menu>. Specifikovala totiž tři typy užití nabídky pomocí atributu typelist, toolbar a context. Z nichž nejzajímavější je právě ten poslední, který má sloužit k vytváření místní (neboli kontextové) nabídky. Stačí, pokud nějaký prvek stránky opatříte atributem contextmenu s hodnotou Id daného <menu type="context">, a na takovém prvku (a prvcích vnořených) by se pak měla vyvolat (např. stiskem pravého tlačítka myši) místní nabídka rozšířená o vámi definované položky.

Idea je to sice pěkná, ale naráží (stejně jako řada dalších novinek HTML5) na nulovou podporu mezi prohlížeči. A právě to by se mělo změnit ve Firefoxu verze 8. Pokud patříte mezi vývojáře (a používáte noční verze) nebo pomáháte testovat Auroru, můžete si funkci místní nabídky sami vyzkoušet na jednoduchém demu. Pro ostatní tu máme obrázek.