Jak do Firefoxu 4 navrátit modální dialogy

Před nedávnem jsme se tu zmiňovali, že JavaScriptové dialogy jsou ve Firefoxu 4.0 nově nemodální. Proti těm modálním z Firefoxu 3.6 mají tu výhodu, že jejich zobrazení neblokuje další práci s Firefoxem (např. přepnutí na jiný panel). Pokud se vám přesto nelíbí, máte možnost přepnutí na původní podobu. Přejděte na konfigurační stránku about:config, kde naleznete předvolbu prompts.tab_modal.enabled. Přepněte ji na hodnotu false.