Rubriky: Firefox

Jak si vede česká verze webu Podpora Firefoxu

Když uživatel Firefoxu zvolí v nabídce položku Nápověda, dostane se na web Podpora Firefoxu. Ten nabízí řadu článků podpory, které uživateli poradí, jak vyřešit konkrétní problém či jak používat konkrétní funkci prohlížeče. Web je k dispozici i v české variantě, která si nevede špatně. Pro lepší představu se podívejte na následující obrázek či přímo na webu.

Statistika webu Podpora Firefoxu

Nejpopulárnější články, které představují většinu shlédnutí, jsou dlouhodobě přeloženy všechny. Z celkového počtu 279 článků je jich přeloženo do češtiny 152, což je 54 %. Články zahrnují Firefox pro desktop, Firefox pro Android a nově začínají vznikat i články pro připravovaný Firefox OS. V dohledné době by se na webu podpory měly objevit i články pro Thunderbird, který nyní běží samostatně.

Jaké jsou nejvíce žádané články, které dosud nejsou přeloženy? Na webu je jejich seznam. Nejčastěji žádané aktuálně jsou:

S jejich překladem můžete samozřejmě pomoci, za což budeme rádi. Překlad článků podpory je nikdy nekončící práce, protože jak se vyvíjí samotný Firefox, mění se postupně i články podpory. Ty se ostatně upravují i na základě toho, jak se uživatelům zdají srozumitelné.