Rubriky: Mozilla

Mozilla předává Persona komunitě, zaměří se na Firefox Account

Jak zmiňuje blog Mozilla Identity, přechází Mozilla Persona do rukou komunity. Na místo toho se Mozilla více zaměří na Firefox Account, který bude využívat Firefox Sync, Firefox OS a jiné služby Mozilly. V Mozilla Wiki si můžete přečíst dokument o tom, co se u služby Persona povedlo a co ne.

Předání služby do rukou komunity neznamená, že by služba končila. Bude běžet i nadále a fungovat obdobně, jako již dlouhodobě funguje balík SeaMonkey či poštovní klient Thunderbird. V případě balíku SeaMonkey Mozilla zajišťuje pouze potřebnou infrastrukturu, v případě Thunderbirdu pomáhá i promítáním změn v API kódu Mozilly (zajišťují placení vývojáři Mozilly) a s procesem vydávání, ale u obou má vývoj novinek na starost komunita.