Rubriky: Mozilla

Mozille se v roce 2010 dařilo, příjmy vzrostly

Projekt Mozilla uveřejnil výroční zprávu za rok 2010. Ta je letos poprvé k dispozici i v české verzi a obsahuje informaci o auditovaných finančních výsledcích Mozilla Foundation a dceřinných organizací za rok 2010, informaci o stavu projektu a výhledech do budoucna. Za rok 2010 projekt Mozilla získal na příjmech 123 miliónů dolarů, což je oproti předchozímu roku nárůst o 18 %. Hlavním zdrojem příjmů i nadále zůstává integrované vyhledávání, ale jsou zmíněny i dary či jiné zdroje příjmů.

Stejně jako v předchozím roce je výroční zpráva koncipována „lidsky“ tj. netočí se okolo finančních výsledků, ale okolo informací o činnosti projektu v uplynulém roce a jeho přínosech. Zmiňuje se tak například technologie Do Not Track, která si získala kladný ohlas na trhu, otázka online identit či programy pro vzdělávání, které Mozilla provozuje.

Video: Pohled do budoucna s <span>Mitchell Baker</span>

Důležitou součástí projektu Mozilla jsou pochopitelně lidé, kteří do něj přispívají. Ve výroční zprávě je jim věnována celá stránka a jsou na ní zmíněny rozvoje komunit v jednotlivých částech světa. Samotná stránka je též věnována proslovu Mitchell Bakerové (ředitelky Mozilly), která hovoří o cílech Mozilly, které zůstávají stále stejné. Cílem je i nadále podporovat otevřený web, svobodu uživatelů a jejich ochranu.