Rubriky: Firefox

Jak funguje blokování doplňků ve Firefoxu

O tom, jak funguje blokování doplňků Firefoxu, koluje řada mýtů a polopravd. Pojďme si tedy ve stručnosti shrnout, jak blokování doplňků ve Firefoxu funguje. Asi nejčastějším případem blokování doplňků je blokování z důvodu nekompatibility doplňku. Týká se to zejména rozšíření a motivů vzhledu, které si v sobě nesou informaci o tom, pro jaké verze jsou určeny (jinak řečeno, v kterých verzích budou dle slov autorů fungovat). Pokud typicky aktualizujete na novější hlavní verzi (např. z 3.0 na 3.5), může se vám stát, že některé doplňky nebudou pro novou verzi dostupné. V takovém případě je Firefox zakáže, i když lze tento zákaz na vlastní riziko obejít.

Firefox, podobně jako jiné prohlížeče, obsahuje funkci pro automatickou aktualizaci. Ta umožňuje aktualizovat jak samotný program, tak nainstalované doplňky. Přes zabezpečený kanál se Firefox pravidelně dotazuje, zda nejsou dostupné aktualizace. Automaticky se pak instalují pouze minoritní aktualizace prohlížeče (ve výchozím nastavení, které lze změnit), instalace doplňků a přechod na novější major verzi Firefoxu musí uživatel odsouhlasit.

V poslední době se v souvislosti se zablokováním doplňku .NET Framework Assistant objevily diskuse o funkci automatického blokování doplňků. Tato funkce je součástí Firefoxu od verze 2.0 a umožňuje buď přímo zablokovat doplněk (tzv. hard block) či uživatele na problematický doplněk upozornit a dát mu volbu, zda si přeje doplněk zakázat (soft block). Funkce se používá zřídka a pouze v případech, kdy uživatelům hrozí aktuální nebezpečí, případně u doplňků, které nějakým způsobem znefunkční aplikaci. Seznam blokovaných doplňků je pak veřejně dostupný a je pravidelně zabezpečeně stahován ze serverů Mozilly.

Firefox je dobře konfigurovatelný, takže pokud z nějakého důvodu nechcete uvedenou funkci používat, máte možnost ji snadno vypnout. Protože se však jedná o bezpečnostní funkci, nedoporučujeme tak činit. Mozilla se navíc snaží jít s bezpečností dále a s příchodem Firefoxu 3.6 nabídne automatickou kontrolu aktuálnosti zásuvných modulů a navíc začne ignorovat snahy externích aplikací o své rozšíření mimo standardní formu doplňků.