Rubriky: Firefox

Firefox nabídne aktivaci zásuvných modulů jen na vyžádání

Zásuvné moduly (pluginy) ve webových prohlížečích dokáží být přínosné, ale mohou být i zdrojem problémů. Náročný Flash či pomalu startující Java applet zná řada uživatelů. Ve vývojové verzi Firefoxu se tento týden objevila úprava, která umožňuje aktivovat zásuvný modul na webové stránce až klepnutím uživatele. Výhody jsou zřejmé. Stránka se načte rychleji, neznámý zásuvný modul se automaticky neaktivuje apod.

Aktivace zásuvných modulů klepnutím ve Firefoxu

Uvedená funkce je aktuálně skryta na konfigurační stránce about:config za předvolbu plugins.click_to_play, kterou je potřeba přepnout. Do budoucna se dočkáme konfigurace v GUI s možností nastavení u konkrétních zásuvných modulů. V Mozilla Wiki si můžete získat představu o budoucím výchozím nastavení. Cílem není, aby u známých a aktualizovaných zásuvných modulů musel uživatel pokaždé prvek na stránce „odklepnout“. Funkce je naopak cílena na neznámé zásuvné moduly či staré verze známých zásuvných modulů, které představují bezpečnostní riziko. Vše bude konfigurovatelné.

S funkcí se setkáme nejdříve ve Firefoxu 14 a zapadne tak do sady dalších funkcí, které se točí okolo bezpečnosti zásuvných modulů. Zmiňme například kontrolu aktuálnosti zásuvných modulů či kontrola nad automatickou instalací doplňků třetích stran.